رگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

 
کد خبر: 5429    1395/06/21

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم زهرا جعفری  در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «نقش قدرت تحمل ابهام در رابطه بین خلاقیت و تجربه شیفتگی در دانشجویان دانشگاه بوعلی» با راهنمایی دکتر حسین محققی و مشاوره دکتر ابوالقاسم یعقوبی در روز سه شنبه  بیست و سوم شهریورماه 1395 از ساعت8تا10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند