English | العربیهمشاهده همه
 

1395/09/24
برگزاری نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در تاریخ 28 و 29 آذر ماه جاری
 نمایشگاه پیشگیری از موادمخدر در تاریخ 28 و 29 آذر ماه جاری از ساعت 8 الی18...
1395/07/11
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابد...
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم پروین لطفی در ...
1395/07/11
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جامعه...
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم شکوفه اکبری  ...
1395/07/07
برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حسابد...
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای علی رضا ده نمکی&nb...
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند