English | العربیهمشاهده همه
 

1397/08/15
برگزاری جلسه‌ی آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و د...
جلسه‌ی آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) با قوانین و ...
1397/04/20
دفاع اولین دانشجو دکتری حسابداری دانشگاه بوعلی سینا
جلسه دفاعیه اولین دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه بوعلی سینا آقای مهدی خزایی با ر...
1397/04/13
برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری در رشته‌ی حسابداری
جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری آقای نادر نیکبخت در رشته حسابداری با عنوان ...
1397/04/13
برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری در رشته‌ی مدیریت حسابداری
جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری آقای مهدی خزایی در رشته حسابداری با عنوان :...
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند